Flâneur (pronounced: [flɑnœʁ]), from the French noun flâneur, means “stroller”, “lounger”, “saunterer”, or “loafer”. Flânerie is the act of strolling, with all of its accompanying associations. A near-synonym is boulevardier.

Or put like this: How to survive October.

Nathionalteateret T-banestasjon
Nathionalteateret T-banestasjon
Hund
Hund
Sagene Kirke
Sagene Kirke
Oslo Skyline
Oslo Skyline
Frognerparken
Frognerparken
Parkveien
Parkveien

Løren T-banestasjon
Løren T-banestasjon
Storgata
Storgata
Vestre Gravlund
Vestre Gravlund
Ring 2
Ring 2
Radisson Blu
Radisson Blu
Den Geomatriske Reven, Slottsparken
Den Geomatriske Reven, Slottsparken
Vika
Vika
Trikk
Trikk
1 vs 4
1 vs 4
OsloMann
OsloMann
Matbit Kiosk
Matbit Kiosk
Spor 1-19
Spor 1-19

Video Nova
Video Nova
Yeezus
Yeezus
Porsche Hageby
Porsche Hageby
Frognerparken
Frognerparken
Ullevåll Tårn, Code Arkitektur
Ullevåll Tårn, Code Arkitektur
G vs Y
G vs Y
Barcode
Barcode
Red
Red

oslo_e

Østre Gravlund
Østre Gravlund