Day 239 – Tuesday August 27 – Kjeøya, Egersund

Day 239: Kjeøya, Egersund

Day 239 – Tuesday August 27 – Kjeøya, Egersund

Day 239 – Tuesday August 27 – Kjeøya, Egersund
Day 239 – Tuesday August 27 – Kjeøya, Egersund