365 - 15 - Leo Ajkic - Typen Til

Day 15: Studio time, Typen Til

Day 15 – Tuesday January 15, Testshoot Leo Ajkic, Typen Til

R: 7