365 - 3 - NRK Rekvisitten

Day 4: Rekvisitten

Day 4 – Friday January 4, Space/NRK Rekvisitten, Space/Oslo Norway

“Rekvisitten” at NRK is probably the best place on earth. On fridays at least.

R: 7

365 - 3 - NRK Rekvisitten
365 – 4 – NRK Rekvisitten